Tìm dấu hiệu chung/ cơ bản nhất của tín ngưỡng, tôn giáo. Lập bảng so sánh những điểm khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Tìm hiểu quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

1. Hình thành các trạm học tập, mỗi nhóm nghiên cứu thông tin hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ học tập tại các trạm mà nhóm mình đảm nhận

Dựa vào thông tin hỗ trợ, em hãy:

  • Tìm dấu hiệu chung/ cơ bản nhất của tín ngưỡng, tôn giáo
  • Lập bảng so sánh những điểm khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo

Bài làm:

Dấu hiệu chung/ cơ bản nhất của tín ngưỡng, tôn giáo là:

  • Đều là thể hiện niềm tin, sự ngưỡng mộ của chủ thể con người vào một thực thể siêu nhiên nào đó.
  • Bản chất của niềm tin trong tín ngưỡng và tôn giáo là khẳng định sự tồn tại và sự cứu giúp của thần thánh đối với con người.
  • Cả tín ngưỡng và tôn giáo đều có chức năng bù đắp hư ảo, xoa dịu nỗi đau hiện thực của con người, hướng con người tới sự giải thoát về mặt tinh thần.

Bảng so sánh những điểm khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo là:

Tôn giáoTín ngưỡng
Hình thànhHình thành, tồn tại trên cơ sở lý luận chặt chẽ và có tính hệ thống cao.Hình thành và tồn tại dựa trên cơ sở lý luận chưa chặt chẽ, thiếu tính hệ thống.
Niềm tinĐược đề cao, có thể đó là đức tin, nó đòi hỏi có cách lý giải mang tính lôgic, hệ thống và được xây dựng trên cơ sở thế giới quan, nhân sinh quan, ý thức, tình cảm...Mang tính huyễn hoặc, mờ ảo, không rõ ràng mà dựa vào sự cảm nhận của chủ thể tín ngưỡng.
Yếu tố khácĐấng sáng tạo, kinh sách, giáo chủ, hệ thống giáo lý, tổ chức giáo hội rất điển hình, có quy mô lớn và theo một hệ thống chặt chẽ.Không có các yếu tố này hoặc có nhưng rất mờ nhạt, mang tính sơ khai.
  • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021