Khoanh vào những hành vi vi phạm pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và hóa chất độc hại

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc và trả lời

Khoanh vào những hành vi vi phạm pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và hóa chất độc hại

A. Buôn bán vũ khí, chất nổ để kiếm lời

B. Dùng mìn đánh bắt thủy, hải sản

C. Dùng vũ khí để giết người, cướp tài sản

D. Đi vào khu vực cấm, bãi mìn

E. Cưa các loại bom đạn cũ lấy thuốc nổ bán

G. Đốt rừng làm nương rẫy

H. Khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi

I. Sơ suất, chủ quan khi sử dụng chất cháy, chất nổ

K. Sự cố kĩ thuật khi sử dụng vũ khí, chất gây cháy, nổ

L. Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi

M. Ăn cá loại thịt có chất độc

N. Bắn pháo hoa ngày tết

O. Dùng súng để truy bắt tội phạm

Bài làm:

Những hành vi vi phạm pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và hóa chất độc hại là:

A. Buôn bán vũ khí, chất nổ để kiếm lời

B. Dùng mìn đánh bắt thủy, hải sản

C. Dùng vũ khí để giết người, cướp tài sản

D. Đi vào khu vực cấm, bãi mìn

E. Cưa các loại bom đạn cũ lấy thuốc nổ bán

G. Đốt rừng làm nương rẫy

L. Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi

N. Bắn pháo hoa ngày tết

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8