Theo em, hành vi tôn trọng được thể hiện ở chỗ nào, câu nói nào trong câu chuyện trên?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về tôn trọng

a. Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:

  • Theo em, hành vi tôn trọng được thể hiện ở chỗ nào, câu nói nào trong câu chuyện trên?
  • Từ câu chuyện trên, em thấy việc tôn trọng người khác mang lại kết quả gì?

Bài làm:

  • Theo em hành vi tôn trọng được thể hiện ở chỗ: Mỗi ngày đều có hàng trăm người ra vào nhưng cố là người duy nhất mà sáng sớm đi làm cô chào hỏi tôi và chiều tan ca tạm biệt tôi, còn người khác thì xem tôi như không tồn tại.
  • Từ câu chuyện trên, em thấy việc tôn trọng người khác sẽ nhận được sự quý trọng của mọi người xung quanh.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8