Theo em, những hành vi nào dưới đây thể hiện tính tự giác, năng động, sáng tạo, năng suất và hiêu quả hoặc ngược lại

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Nhận diện hành vi

Theo em, những hành vi nào dưới đây thể hiện tính tự giác, năng động, sáng tạo, năng suất và hiêu quả hoặc ngược lại

A. Cứ 8 giờ tối là Mai ngồi vào bàn học

B. Hùng sáng tạo ra cách học: ngồi trong lớp vừa đọc truyện, vừa chép bài, vừa nghe cô giảng bài

C. Thầy giáo Tùng là người dám nghĩ, giám làm

D. Khi cô giáo hỏi bài, Tuấn giơ tay xin phát biểu

E. Bạn Hoa đã hoàn thành hết các bài tập Tết trước đêm giao thừa

G. Bạn Phương chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn

H. Minh luôn luôn hỏi câu hỏi "tại sao" khi học bài và ngay cả khi nói chuyện nên bạn ấy hiểu vấn đề rất sâu

I. Bố Trung không khi nào ngồi yên, ông luôn tìm mọi công việc, mọi cách kiếm tiền đổi nuôi anh em Trung ăn học.

Bài làm:

Hành vi
A. Cứ 8 giờ tối là Mai ngồi vào bàn họcTự giác
B. Hùng sáng tạo ra cách học: ngồi trong lớp vừa đọc truyện, vừa chép bài, vừa nghe cô giảng bàiKhông sáng tạo
C. Thầy giáo Tùng là người dám nghĩ, giám làmNăng động
D. Khi cô giáo hỏi bài, Tuấn giơ tay xin phát biểuTự giác
E. Bạn Hoa đã hoàn thành hết các bài tập Tết trước đêm giao thừaNăng suất
G. Bạn Phương chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫnKhông sáng tạo
H. Minh luôn luôn hỏi câu hỏi "tại sao" khi học bài và ngay cả khi nói chuyện nên bạn ấy hiểu vấn đề rất sâuNăng động
I. Bố Trung không khi nào ngồi yên, ông luôn tìm mọi công việc, mọi cách kiếm tiền để nuôi anh em Trung ăn học.Tự giác

  • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8