Sự dung hòa giữa các tôn giáo lớn ở Việt Nam được thể hiện như thế nào? Nhà nước có trách nhiệm gì đối với việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, cô giáo của công dân?

  • 1 Đánh giá

Trạm số 4

Dựa vào thông tin hỗ trợ, em hãy trả lời câu hỏi:

  • Sự dung hòa giữa các tôn giáo lớn ở Việt Nam được thể hiện như thế nào?
  • Nhà nước có trách nhiệm gì đối với việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?

Bài làm:

Sự dung hòa giữa các tôn giáo lớn ở Việt Nam được thể hiện ở chỗ mọi tôn giáo đều bình đẳng và được tôn trọng, đảm bảo.

Trách nhiệm của nhà nước đối với việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân:

  • Đảm bảo quyền được lập hội và họp hội
  • Công nhận về mặt tổ chức theo quy định của pháp luật cho 13 tổ chức tôn giáo.
  • Chăm lo đến việc đào tạo các chức sắc tôn giáo để thúc đẩy tổ chức và hoạt động của các tổ chức tôn giáo, đáp ứng nhu cầu của nhân dân
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động tôn giáo như nhà thờ, đền, chùa, thánh thất....
  • Quyền tham gia vào quản lí nhà nước và xã hội của các tín đồ tôn giáo được tôn trọng và đảm bảo...
  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8