Em sẽ hành động như thế nào trong mỗi tình huống sau đây để thể hiện la một người giao tiếp có văn hóa? (Khoanh tròn vào chữ cái trước hành động em chọn):

  • 1 Đánh giá

2. Lựa chọn cách xử lí tình huống

Em sẽ hành động như thế nào trong mỗi tình huống sau đây để thể hiện la một người giao tiếp có văn hóa? (Khoanh tròn vào chữ cái trước hành động em chọn):

Tình huống 1: Một người bạn cũ đến nhà em chơi. Hai bạn ngồi nói chuyện, hàn huyên rất vui vẻ. Người bạn cũ vẫn say sưa ôn lại kỉ niệm cũ thì đến giờ em phải đi có việc quan trọng.

Em sẽ:

A. Nói với bạn là mình cần phải đi có việc

B. Xin lỗi bạn không thể tiếp tục trò chuyện mặc dù rất tiếc và giải thích lí do

C. Tỏ ý sốt ruột, chốc chốc lại nhìn đồng hồ

D. Bỏ đi mà không giải thích lí do

Tình huống 2: Giờ ra chơi, em đang ngồi tranh thủ làm bài tập thì có hai bạn trong lớp mải chơi đùa nhau, khiến một bạn bị ngã và xô mạnh vào người em, làm rơi cả sách vở của em xuống đất?

Em sẽ:

A. Tức giận, mắng cho hai bạn một trận

B. Tức giận, đẩy mạnh bạn ra hoặc sử dụng vũ lực để cảnh cáo

C. Nhẹ nhàng trách bạn phải cẩn thận

D. Im lặng cho qua

Tình huống 3: Trong giờ sinh hoạt lớp, bạn chủ tịch hội đồng tự quản đang nhận xét một điều không đúng về em

Em sẽ:

A. Đứng lên, phản ứng lại

B. Tự ái, bỏ ra ngoài

C. Đợi bạn nói hết rồi mình đưa ra ý kiến

D. Quay sang phân bua với các bạn của nhóm bên cạnh

Bài làm:

  • Tình huống 1: Đáp án B. Xin lỗi bạn không thể tiếp tục trò chuyện mặc dù rất tiếc và giải thích lí do
  • Tình huống 2: Đáp án C. Nhẹ nhàng trách bạn phải cẩn thận
  • Tình huống 3: Đáp án C. Đợi bạn nói hết rồi mình đưa ra ý kiến

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6