Ghép thành ngữ ở cột bên trái với nghĩa tương ứng ở cột bên phải:

  • 1 Đánh giá

5. Ghép thành ngữ ở cột bên trái với nghĩa tương ứng ở cột bên phải:

Thành ngữ

Nghĩa

a. Buôn thúng bán mẹt

a. giúp nhau lúc khó khăn, thiếu thốn

b. Châm lấm tay bùn

b. Làm lụng vất vat dãi dầu sương nắng

c. Gạo chợ nước sông

c. Buôn bán vặt ở đầu đường, góc chợ

d. Một nắng hai sương

d. cuộc sống bấp bênh, phụ thuộc

e. Nhường cơm sẻ áo

e. Sự lam lũ, cực nhọc của việc đồng áng

Bài làm:

1.c

2.e

3.d

4.b

5. a

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021