Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Chiếc lược ngà Giá trị nội dung và nghệ thuật của Chiếc lược ngà

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giá trị nội dung và nghệ thuật truyện Chiếc lược ngà

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Chiếc lược ngà được KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài làm

1. Giá trị nội dung

  • Qua truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng thể hiện được sâu sắc tư tưởng, chủ đề của tác phẩm, đó là sự khẳng định ngợi ca tình phụ tử thiêng liêng như một giá trị nhân văn sâu sắc. Tình cảm ấy là cội nguồn, sức mạnh vượt lên sự hủy diệt tàn bạo của chiến tranh.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Tạo dựng tình huống bất ngờ, tự nhiên và hợp lí, thành công
  • Miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc qua suy nghĩ, hành động và lời nói.
Chủ đề liên quan