Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Lời tiễn dặn" (Trích Tiễn dặn người yêu)

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Niềm xót thương của chàng trai và nỗi tuyệt vọng đau khổ của cô gái. Khát vọng hạnh phúc và tình yêu chung thủy, khát vọng được giải phóng, được sống trong tình yêu
  • Đồng thời tố cáo tập tục hôn nhân xưa, tiếng nói chứa chan tình cảm nhân đạo, đòi quyền yêu thương hạnh phúc cho con người.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Lựa chọn từ ngữ, hình ảnh đặc trưng, gần gũi với đồng bào người Thái.
  • Cách miêu tả tâm trạng nhân vật chi tiết, cụ thể qua lời nói, qua hành động săn sóc ân cần, qua cả suy nghĩ, cảm xúc mãnh liệt.
  • 132 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021