Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Nước Đại Việt ta

  • 3 Đánh giá

Câu 5: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Nước Đại Việt ta"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Đoạn trích Nước Đại Việt ta chính là bản tuyên ngôn độc lập hào hùng nhất của cha ông ta: nước ta là đất nước có nền văn hiến, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử…bất kì hành động xâm lước trái đạo lí nào của kẻ thù đều sẽ phải chịu một kết cục thất bại.
  • Bài cáo với khí thế bừng bưng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc đã cho thấy sức sống mạnh mẽ, vững bền của dân tộc ta trong lịch sự xây dựng và bảo vệ đất nước. Trải qua nhiều thế kỉ nhưng Bình Ngô đại cáo vẫn giữ nguyên giá trị – bản đại cáo tuyên ngôn độc lập của dân tộc.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Thể văn biền ngẫu
  • Lập luận chặt chẽ, chứng cứ hùng hồn, lời văn trang trọng.
  • 654 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 8 tập 2