Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

Văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình chứa đựng ý nghĩa nhân đạo to lớn và sâu sắc. Tác phẩm đề cập đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên Trái đất và nhiệm vụ của con người đó chính là phải ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Trình bày rõ ràng hợp lí.
  • Mối liên kết lô-gíc giữa các phần làm cho văn bản có kết cấu chặt chẽ.
  • Sử dụng phương pháp pháp nêu số liệu, phân tích khoa học.
  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1