Giải bài tập 3 trang 56 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 56 - sách TBĐ địa lí 12

Từ hình 31.6 bài 31 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

  • Điền số liệu tương ứng vào bảng dưới đây:

Số lượt khách và doanh thu từ du lịch

Tiêu chí19951997199820002005
Khách quốc tế (triệu lượt)
Khách nội địa (triệu lượt)
Doanh thu (nghìn tỉ đồng)
  • Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch quốc tế, nội địa và doanh thu từ du lịch trong giai đoạn 1995 – 2005
  • Xử lí bảng số liệu và điền vào bảng dưới đây:

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và doanh thu (%)

Tiêu chí19951997199820002005
Khách quốc tế100,0
Khách nội địa100,0
Doanh thu100,0

Bài làm:

Điền số liệu vào bảng:

Tiêu chí19951997199820002005
Khách quốc tế (triệu lượt)1,41,71,52,13,5
Khách nội địa (triệu lượt)5,58,59,611,216,0
Doanh thu (nghìn tỉ đồng)8,010141730,3

Xử lí bảng số liệu:

Tiêu chí19951997199820002005
Khách quốc tế100,0121107150250
Khách nội địa100,0155175204291
Doanh thu100,0125175213379

Vẽ biểu đồ:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021