Giải TBĐ địa 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 32. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

Bài 1: Trang 32 - sách TBĐ địa lí 12

Sắp xếp các cụm từ đã cho vào ô trống thích hợp trong sơ đồ dưới đây:

A. Dịch vụ

B. Vùng kinh tế trọng điểm

C. Công nghiệp và xây dựng

D. Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước

E. Khu vực kinh tế Nhà nước

F. Các vùng lãnh thổ khác (vùng chuyên canh, khu công nghiệp, khu công nghiệp tập trung).

G. Nông, lâm, thủy sản.

H. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trả lời:

Bài 2: Trang 32 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào hình 20.1 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

 • Điền các số liệu thích hợp vào bảng thống kê dưới đây
 • Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 1990 – 2005
 • Giải thích vì sao lại có sự chuyển dịch như vậy?

Trả lời:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta (%)

NămTổng sốChia ra
Nông, lâm, thủy sảnCông nghiệp - Xây dựngDịch vụ
199010038.722.738.6
199110040.523.835.7
199510027.228.844.0
199710025.832.142.1
199810025.832.541.7
200210023.038.538.5
200510021.041.038.0

Nhận xét:

Quan sát hình 20.1 ta thấy, nước ta đang có sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế. Cụ thể là:

 • Tỉ trọng của khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp) có xu hướng giảm nhanh (từ 38,7% xuống 20,9%).
 • Tỉ trọng của khu vực II (công nghiệp – xây dựng) có xu hướng tăng nhanh (từ 22,7% lên 41,0% ) và hiện đang có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.
 • Tỉ trọng của khu vực III (dịch vụ) đang có sự biến động (tăng nhanh từ năm 1991 đến năm 1995, sau đó giảm nhẹ đến năm 2005), nhưng so với thời kì trước đổi mới thì có chuyển biến tích cực

Giải thích:

Xu hướng chuyển dịch trên phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bài 3: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 12

Cho bảng số liệu dưới đây:

 • Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên).
 • Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế từ biểu đồ đã vẽ

Trả lời:

Xử lí bảng số liệu:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

 • Thành phần kinh tế Nhà nước chiếm tỉ trọng khá lớn và còn nhiều biến động: giai đoạn đầu tăng lên, giai đoạn sau 1995 – 2008 có xu hướng giảm dần từ 40,2% xuống 35,5%.
 • Thành phần Ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất và cũng giảm dần (64,7% xuống 46%).
 • Thành phần có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh chóng từ 3,6% (1990) lên 18,4% (2008).

 • 15 lượt xem