Giải TBĐ địa 12 bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 70. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 70 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy điền vào lược đồ:

  • Tên các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.
  • Tên các nhà máy điện: Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Phú Mỹ.
  • Các tuyến quốc lộ: 1, 13, 14, 20, 22, 51.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 70 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy làm rõ các thế mạnh và hạn chế về tự nhiên và kinh tế - xã hội để phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 71 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy làm rõ các thế mạnh và hạn chế về tự nhiên và kinh tế - xã hội để phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ.

Trung tâmQuy môCơ cấu ngành

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 71 - sách TBĐ địa lí 12

Bằng kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao về mặt tự nhiên, Đông Nam Bộ có khả năng phát triển nhiều ngành kinh tế biển?

Vì tài nguyên biển của vùng phong phú và đa dạng.

  • Sinh vật biển:..................
  • Khoáng sản ở thềm lục địa:.....................
  • Giao thông vận tải biển:......................
  • Du lịch biển:.........................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem