Giải bài tập 3 trang 74 sách TBĐ địa lí 12

 • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 74 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào lược đồ hình 41.2 SGK Địa lí 12, hãy trình bày sự phân bố ba loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long

 • Đất phù sa ngọt:........................
 • Đất phèn:..............................
 • Đất mặn:.......................

Bài làm:

Sự phân bố ba loại đất ở đồng bằng sông Cửu Long:

Đất phù sa ngọt:

 • 1,2 triệu ha (chiếm 30% diện tích đồng bằng), màu mỡ nhất.
 • Phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu

Đất phèn:

 • 1,6 triệu ha trong đó 55 vạn ha phèn nhiều, 1,05 triệu ha phèn ít và trung bình
 • Phân bố chủ yếu ở Đồng Tháp Mười, Hà Tiên, vùng trũng ở Cà Mau

Đất mặn:

 • 75 vạn ha chiếm 19%
 • Phân bố thành vành đai đen Biển Đông và vịnh Thái Lan
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021