Giải bài tập 2 trang 68 - sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 68 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa và vào bảng số liệu, hãy tính % và điền tiếp vào bảng dưới, sau đó vẽ biểu đồ thể hiện quy mô đàn trâu, bò của cả nước và cơ cấu của chúng phân theo vùng năm 1995 và 2008.

Bài làm:

Xử lí số liệu:

Vẽ biểu đồ:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021