Giải bài tập 4 trang 43 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 43 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu đã xử lí ở trên, hãy giải thích vì sao trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Bài làm:

Từ bảng số liệu ở bài tập 3 ta thấy, Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 47,6% cơ cấu trang trại phân theo vùng ở nước ta.

Sở dĩ, trang trại lại phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long là bởi vì: ở đây có nhiều điều kiện tự nhiên lẫn điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi để phát triển trang trại

Về tự nhiên: Đây là vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn nhất nước ta, địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi ít thiên tai, nhiều sông ngòi, kênh rạch...

Về kinh tế - xã hội:

  • Có mạng lưới đô thị vừa và nhỏ, có các sở công nghiệp chế biến
  • Điều kiện giao thông vận tải thuận lợi
  • Tiếp giáp vùng thị trường tiêu thụ Đông Nam Bộ.
  • Nguồn lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm....
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021