Giải TBĐ địa 12 bài 40: Thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 40: Thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 72. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 72 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng 40.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tình hình khai thác dầu thô của Đông Nam Bộ và nêu nhận xét về ảnh hưởng của ngành công nghiệp này đến sự phát triển kinh tế của vùng.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 72 - sách TBĐ địa lí 12

Từ bảng số liệu đã cho, hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong vùng cũng như của cả nước trong giai đoạn 1996 – 2005 (điền số liệu đã tính vào bảng dưới đây).

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 73 - sách TBĐ địa lí 12

Bằng kiến thức đã học và những hiểu biết thực tế, hãy giải thích tình hình phát triển công nghiệp của vùng cũng như của từng tỉnh, thành phố?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021