Giải bài tập 1 trang 72 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 72 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng 40.1 trong SGK Địa lí 12, hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tình hình khai thác dầu thô của Đông Nam Bộ và nêu nhận xét về ảnh hưởng của ngành công nghiệp này đến sự phát triển kinh tế của vùng.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

Quan sát biểu đồ trên ta thấy:

Trong giai đoạn 1986 - 2005, sản lượng khai thác dầu thô của nước ta liên tục tăng qua các năm.

Giai đoạn 1986 - 2000, sản lượng dầu thô tăng vọt từ 40 nghìn tấn lên đến 16291 nghìn tấn, tăng hơn 407 lần

Giai đoạn 2000 - 2005, sản lượng tăng đều qua các năm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021