Giải TBĐ địa 12 bài 34: Thưc hành phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc làm sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 34: Thưc hành phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc làm sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 60. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 60 - sách TBĐ địa lí 12

Từ số liệu bảng 34 của bài 34 trong SGK địa lí 12, em hãy:

  • Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số đã cho trong bảng 34 và điền tiếp vào bảng dưới đây

Tốc độ tăng trưởng các chỉ số của đồng bằng sông Hồng và của cả nước (%)

  • So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số nêu trên giữa đồng bằng sông Hồng với cả nước.
  • Làm rõ mối quan hệ giữa dân sô và sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 61 - sách TBĐ địa lí 12

Cho bảng số liệu, hãy tính và điền tiếp bảng sau:

Dân số và sản lượng lúa cả năm của các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2008

  • Tính sản lượng lúa cả năm bình quân theo đầu người của từng tỉnh, thành phố trong vùng năm 2008 (điền số liệu đã tính vào cột trống trong bảng trên).
  • Nhận xét sản lượng lúa cả năm bình quân theo đầu người giữa các tỉnh, thành phố.
  • Giải thích vì sao đồng bằng sông Hồng là vựa lúa lớn thứ hai của Việt Nam mà bình quân lúa theo đầu người của vùng lại thấp hơn nhiều so với mức trung của cả nước.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021