Giải bài tập 3 trang 41 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào số liêụ dưới đây:

Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo hoạt động của nước ta (tỉ đồng)

Nămgiá trị sản xuất lâm nghiệpNuôi và trồng rừngKhai thác lâm sảnDịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp khác

2000

2008

7.674 (100%)

14.370 (100%)

1.132 (.....)

2040 (......)

6.235 (......)

11.525 (......)

307 (........)

805 (........)

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động năm 2000 và năm 2008

Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động của nước ta?

Bài làm:

Xử lí bảng số liệu:

NămGiá trị sản xuất lâm nghiệp (%)Trồng và nuôi rừng (%)Khai thác lâm sản (%)Dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp khác (%)

2000

2008

100

100

15

14

81

80

4

6

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét và giải thích:

Nhận xét:

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ ta thấy, cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động của nước ta có sự thay đổi nhưng không đáng kể. Cụ thể là:

  • Tỉ trọng hoạt động trồng và nuôi rừng có xu hướng giảm (từ 15% giảm xuống còn 14%)
  • Tỉ trọng hoạt động khai thác lâm sản có xu hướng giảm nhẹ (từ 81% giảm xuống 80%). Đây là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp
  • Tỉ trọng dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp thấp nhưng đang có xu hướng tăng (từ 4% tăng lên 6%).

Giải thích:

  • Hoạt động trồng và nuôi rừng vẫn được chú trọng phát triển để bảo vệ đất, hạn chế thiên tai vùng núi.
  • Lâm nghiệp nước ta chủ yếu là khai thác thô các loại gỗ để phục vụ xuất khẩu và chế biến sản phẩm. Hoạt động này mang lại giá trị lợi nhuận cao.
  • Hoạt động lâm nghiệp còn chưa phát triển chuyên nghiệp, vì vậy dịch vụ lâm nghiệp còn đóng vai trò nhỏ.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021