Giải bài tập 3 trang 76 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 76 - sách TBĐ địa lí 12

Bằng kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên biển – đảo?

Bài làm:

Phải khai thác tổng hợp các tài nguyên biển - đảo vì:

  • Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng, chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.
  • Môi trường biển không thể chia cắt được. một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển, các vùng nước và đảo xung quanh.
  • Môi trường đảo,do sự thiết lập nhất định của nó, lại có diện tích nhỏ, nên rất nhạy cảm trước tác động của con người.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021