Giải bài tập 3 trang 54 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 54 - sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ kết hợp giữa đường và cột thể hiện tình hình phát triển mạng lưới điện thoại của nước ta trong giai đoạn 1995 – 2005.

Số thuê bao điện thoại của nước ta

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021