Giải TBĐ địa 12 bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 50. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 12

Cho bảng số liệu dưới đây

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta (tỉ đồng)

  • Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1996 – 2008 (trước khi vẽ, hãy xử lí số liệu về cơ cấu rồi điền vào bảng trên).
  • Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu dưới đây

Giá trị sản xuất nông nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế (tỉ đồng)

NămTổng sốTập thểTư nhânCá thể

2000

2008

82.499 (100%)

709.378 (100%)

2.166 (.....)

6.627 (.....)

47.861 (.....)

572.254 (......)

32.472 (.....)

130.497 (......)

  • Xử lí số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực ngoài Nhà nước phân theo thành phần kinh tế rồi điền vào bảng trên:
  • Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước phân theo thành phần kinh tế trong giai đoạn 2000 – 2008.
  • Giải thích vì sao tỉ trọng của khu vưc kinh tế tư nhân lại tăng rất nhanh

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021