Giải TBĐ địa 12 bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 64. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 64 sách TBĐ địa lí 12

Hãy điền vào lược đồ bên:

  • Tên các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
  • Tên các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng: Vĩnh Sơn, Hàm Thuận – Đa Mi, A Vương.
  • Tên các cảng: Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh.
  • Tên các trung tâm công nghiệp: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.
  • Các tuyến quốc lộ: 1, 24, 25, 27.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 64 - sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn cho việc phát triển kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 65 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học và hình 36 trong SGK Địa lí 12 và At lat Địa lí Việt Nam, hãy điền vào bảng sau các thế mạnh để phát triển từng ngành kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

NgànhKhai thác thế mạnh
Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
Du lịch biển
Dịch vụ hàng hải
Khai thác khoáng sản và làm muôi

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 65 - sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào kiến thức đã học, hãy so sánh các thế mạnh về tự nhiên để phát triển các ngành kinh tế biển giữa hai vùng: Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021