Giải bài tập 1 trang 55 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 55 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dung và cơ cấu của nó phân theo vùng của nước ta năm 2000 và 2008.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo vùng (tỉ đồng)

  • Xử lí số liệu về cơ cấu và điền vào bảng trên
  • Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2000 là r = 1,0 thì bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2008 sẽ là: 2,14.

Bài làm:

Xử lí bảng số liệu:

Vẽ biểu đồ:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021