Giải TBĐ địa 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 44. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 44 - sách TBĐ địa lí 12

Cho bảng số liệu dưới đây:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ba nhóm ngành của nước ta (tỉ đồng)

NămTổng sốCông nghiệp khai thácCông nghiệp chế biếnSản xuất, phân phối điện khí đốt và nước

1996

2008

149.432 (100%)

1.910.007 (100%)

20.688 (....)

187.610 (....)

119.438 (......)

1.633.896 (.....)

9.306 (......)

88.501 (......)

  • Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta và cơ cấu của nó phân theo 3 nhóm ngành năm 1996 và năm 2008 (trước khi vẽ biểu đồ, hãy xử lí số liệu và điền vào bảng trên).
  • Do câu hỏi yêu cầu vẽ biểu đồ: thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta năm 1996 và năm 2008 phải vẽ 2 vòng tròn có bán kính khác nhau. Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2008 sẽ là: 3,6

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành của nước ta trong giai đoạn 1996 - 2008?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2008

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 12

Từ những kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại chiếm hơn ½ giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem