Giải bài tập 2 trang 77 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 77 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy sắp xếp vào bảng dưới các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) thuộc từng VKTTĐ (tính từ sau 1 – 8 – 2008)

1. Hà Nội 8. Quảng Ninh 15. Long An

2. Hải Phòng 9. Đà Nẵng 16. Vĩnh Phúc

3. Thừa thiên - Huế 10. TP.HCM 17. Tiền Giang

4. Đồng Nai 11. Quảng Ngãi 18. Quảng Nam

5. Tây Ninh 12. Hưng Yên 19. Bình Dương

6. Bình Định 13. Bình Phước 20. Bắc Ninh

7. Bà Rịa - Vũng Tàu 14. Hải Dương

Vùng KTTĐCác tỉnh, thành phố (ghi tên tỉnh, thành phố theo các chữ số)
Phía Bắc.........................................................................................
Miền Trung.........................................................................................
Phía Nam.........................................................................................

Bài làm:

VKTTĐCác tỉnh, thành phố (ghi tên tỉnh, thành phố theo các chữ số)
Phía BắcHà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh
Miền TrungThừa thiên - Huê, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
Phía NamThành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021