Giải bài tập 1 trang 40 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào bảng dưới đây các điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản của nước ta.

Về tự nhiênVề kinh tế - xã hội
Thuận lợi
Khó khăn

Bài làm:

Về tự nhiênVề kinh tế - xã hội
Thuận lợi- Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, nguồn thủy sản khá phong phú.
- Có nhiều ngư trường rộng lớn
- Dọc bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, rừng ngập mặn để nuôi trồng thùy sản nước lợ
- Nhiều sông ngòi, kênh rạch, ao hồ để nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
- Nhân dân có kinh nghiệm trong đánh bắt và nôi trồng thủy sản
- Phương tiện tàu thuyền, ngư cụ được trang bị tốt hơn
- Công nghiệp chế biến và dịch vụ thủy sản ngày càng phát triển
- Thị trường tiêu thụ rộng lớn
- Chính sách khuyến ngư của nhà nước.
Khó khăn- Bão, gió mùa đông bắc
- Môi trường biển, bị suy thoái, nguồn lợi thủy sản giảm.
- Phương tiện đánh bắt còn chậm đổi mới
- Hệ thống cảng cá còn chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Công nghiệp chế biến còn hạn chế.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021