Giải bài tập 1 trang 70 - sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 70 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy điền vào lược đồ:

  • Tên các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.
  • Tên các nhà máy điện: Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Phú Mỹ.
  • Các tuyến quốc lộ: 1, 13, 14, 20, 22, 51.

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021