Giải bài tập 2 trang 55 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 55 - sách TBĐ địa lí 12

Từ biểu đồ đã vẽ và bằng kiến thức của mình, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng lớn nhất?

Bài làm:

Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng lớn nhất về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nhất cả nước vì:

  • Đây là khu vực đông dân nhất cả nước nên có thị trường tiêu thụ rộng lớn
  • Người dân nơi đây có mức sống cao nhất cả nước nên nhu cầu mua bán ngày một gia tăng
  • Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng phát triển -> tạo ra nhiều mặt hàng phong phú -> thu hút người mua
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021