Giải bài tập 3 trang 43 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 43 - sách TBĐ địa lí 12

Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008

Bài làm:

Xử lí bảng số liệu:

Nhận xét:

Dựa vào bảng số liệu ta thấy:

Cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta không đồng đều giữa các vùng.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có cơ cấu trang trại chiếm tỉ trọng cao nhất với 47,6%

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có cơ cấu trang trại chiếm tỉ trọng thấp nhất với 4,9%

Các vùng còn lại chiếm tỉ trọng tưng đối thấp: ĐBSH (13,2%), Bắc Trung Bộ (6,3%), Duyên hải Nam Trung Bộ (8,7%), Tây Nguyên (7,9%) và Đông Nam Bộ (11,4%).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021