Giải TBĐ địa 12 bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 75. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 2: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy phân tích các thế mạnh để phát triển kinh tế biển ở nước ta:

Nguồn lợi sinh vật biển:......................

Khoáng sản biển:............................

Giao thông vận tải biển:......................

Du lịch biển:...................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 75 - sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào hình 31.5 SGK, Địa lí 12 hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy thống kê vào bảng dưới đây các bãi biển có ý nghĩa quốc gia và các trung tâm du lịch biển của nước ta.

Tên bãi biểnThuộc tỉnhTên trung tâmÝ nghĩa

Trà Cổ

.................

.................

Quảng Ninh

.................

.................

Hạ Long

.................

.................

Vùng

.................

.................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 76 - sách TBĐ địa lí 12

Bằng kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên biển – đảo?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 76 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy nối các ô bên trái sao cho phù hợp với các ô bên phải:

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 12 bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo (P3)


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021