Giải TBĐ địa 12 bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 48. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 48 - sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào kiến thức đã học, hãy nêu những đặc điểm chính của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Hình thức tổ chứcĐặc điểm chính
Điểm công nghiệp

...................................

...................................

Khu công nghiệp

...................................

...................................

Trung tâm công nghiệp

...................................

...................................

Vùng công nghiệp

...................................

...................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 49 - sách TBĐ địa lí 12

Điền các cụm từ dưới đây vào ô trống thích hợp trong sơ đồ sau:

A. Điều kiện kinh tế - xã hội

B. Các điều kiện khác (chính sách, vốn và thị trường trongg nước…)

C. Công nghệ

D. Sự hợp tác quốc tế

E. Nguồn nước

F. Tài nguyên thiên nhiên

G. Dân cư và lao động

H. Trung tâm kinh tế và mạng lưới đô thị

I. Tổ chức quản lí

J. Khoáng sản

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 49 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào hình 26.2 trong SGK Địa lí 12, hoặc Át lát địa lí Việt Nam, em hãy:

Nêu cơ cấu ngành của 2 trung tâm công nghiệp hàng đầu ở nước ta:

1. Hà Nội: ........

2. TP. Hồ Chí Minh: .............

Kể tên 4 trung tâm công nghiệp có quy mô lớn ở nước ta và cơ cấu ngành của mỗi trung tâm:

Kể tên 5 trung tâm công nghiệp có quy mô trung bình và 5 trung tâm công nghiệp có quy mô nhỏ ở nước ta.

  • Các trung tâm công nghiệp có quy mô trung bình: ...............
  • Các trung tâm công nghiệp có quy mô nhỏ: ..................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 12

Từ kiến thức đã học, hãy giải thích:

  • Vì sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng và duyên hải miền Trung?
  • Vì sao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem