Giải TBĐ địa 12 bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 13. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

Bài 1: Trang 13 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12, Atlat Địa lí Việt Nam, hãy:

  • Điền tên các đảo vào chỗ chấm (...) ở lược đồ cho đúng, sau đó kẻ nối các đảo đó để thấy rõ vùng nội thủy của Việt Nam.
  • Điền vào chỗ chấm (...) trên lược đồ tên: vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

Trả lời:

Bài 2: Trang 14 - sách TBĐ địa lí 12

Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng:

Nước ta có bao nhiêu tỉnh và thành phố giáp biển

64 tỉnh, thành phố
28 tỉnh, thành phố
63 tỉnh, thành phố
Các tỉnh, thành phố ở đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ

Trả lời:

Nước ta có bao nhiêu tỉnh và thành phố giáp biển

64 tỉnh, thành phố
X28 tỉnh, thành phố
63 tỉnh, thành phố
Các tỉnh, thành phố ở đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ

Bài 3: Trang 14 - sách TBĐ địa lí 12

Nối các ô và điền tiếp nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây.

Trả lời:

Bài 4: Trang 14 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới để nêu rõ ảnh hưởng và tác động của Biển Đông đối với thiên nhiên nước ta.

Trả lời:


  • 39 lượt xem