Giải TBĐ địa 12 bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 77. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 77 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy nêu những đặc điểm chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) ở nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 77 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy sắp xếp vào bảng dưới các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) thuộc từng VKTTĐ (tính từ sau 1 – 8 – 2008)

1. Hà Nội 8. Quảng Ninh 15. Long An

2. Hải Phòng 9. Đà Nẵng 16. Vĩnh Phúc

3. Thừa thiên - Huế 10. TP.HCM 17. Tiền Giang

4. Đồng Nai 11. Quảng Ngãi 18. Quảng Nam

5. Tây Ninh 12. Hưng Yên 19. Bình Dương

6. Bình Định 13. Bình Phước 20. Bắc Ninh

7. Bà Rịa - Vũng Tàu 14. Hải Dương

Vùng KTTĐCác tỉnh, thành phố (ghi tên tỉnh, thành phố theo các chữ số)
Phía Bắc.........................................................................................
Miền Trung.........................................................................................
Phía Nam.........................................................................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 77 sách TBĐ địa lí 12

Vì sao phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 78 sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu đã cho, hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của các VKTTĐ phân theo khu vực kinh tế năm 2007. Nhận xét và giải thích cơ cấu đó.

Cơ cấu GDP của các vùng kinh tế trọng điểm phân theo khu vực kinh tế năm 2007 (%)

Khu vực kinh tếVKTTĐ phía BắcVKTTĐ miền TrungVKTTĐ phía Nam
Nông, lâm, thủy sản11,122,39,5
Công nghiệp và xây dựng45,437,549,1
Dịch vụ43,540,241,4
Tổng cộng100,0100,0100,0

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 12 bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm (P3)


  • 5 lượt xem