Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ Ôn tập Địa lí 12

  • 2 Đánh giá

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Đông Nam Bộ là vùng có tốc độ phát triển nhanh so với cả nước. Vậy những yếu tố tự nhiên, xã hội nào đã tác động và tạo nên một vùng kinh tế phát triển như hiện nay? Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ gồm có mấy tỉnh, thành phố?

A. 5          B. 6           C. 7             D. 8

Câu 2: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Bình Phước           B. Tây Ninh

C. Đồng Nai               D. Long An

Câu 3: Diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là:

A. 44,4 nghìn km2

B. 51,5 nghìn km2

C. 54,7 nghìn km2

D. 23,6 nghìn km2

Câu 4: Số dân của Đông Nam Bộ năm 2009 là:

A. 4,9 triệu người

B. 8,9 triệu người

C. 12 triệu người

D. 14,9 triệu người

Câu 5: Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

A. Diện tích vào loại nhỏ so với các vùng khác

B. Số dân vào loại trung bình

C. Dẫn đầu cả nước về GDP, giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ hai ở nước ta

D. Giá trị hàng xuất khẩu đúng

Câu 6: Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

A. Có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn hơn so với vùng Đồng bằng Sông Hồng

B. Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với các vùng khác trong cả nước

C. Đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên

D. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao

Câu 7: Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là:

A. Đất cát

B. Đất Bazan

C. Đất xám

D. Đất phù sa

Câu 8: Đất bazan chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích đất của vùng Đông Nam Bộ?

a. 30%           B. 40%             C. 50%               D. 60%

Câu 9: Đất xám bạc màu trên phù sa cổ của vùng Đông Nam Bộ, phân bố thành vùng lớn ở các tỉnh:

A. Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước

B. Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu

C. Bình Phước và Đồng Nai

D. Tây Ninh và Bình Dương

Câu 10: Đặc điểm nổi bật của đất phù sa cổ ở vùng Đông Nam Bộ là:

A. giàu chất dinh dưỡng

B. Thoát nước tốt

C. Có tầng mùn dày

D. Phân bố chủ yếu ở tỉnh Bình Phước và Đồng Nai

Câu 11: Hồ thủy lợi Dầu Tiếng (Tây Ninh) đảm bảo tưới tiêu cho hơn:

A. 170 nghìn ha đất

B. 160 nghìn ha đất

C. 175 nghìn ha đất

D. 165 nghìn ha đất

Câu 12: Quy mô công nghiệp theo thứ tự thấp dần là:

A. TPHCM, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Tây Ninh

B. TPHCM, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tây Ninh

C. TPHCM, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Vũng Tàu, Tây Ninh

D. TPHCM, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh, Vũng Tàu

Câu 13: Tỉ trọng GDP trong cơ cấu công nghiệp của Đông Nam Bộ chiếm bao nhiêu phần trăm của cả nước?

A. Trên 45%         B. Trên 50%            C. 60%             D. 30%

Câu 14: Nhà máy thủy điện Trị An nằm trên sông nào?

A. Sông Sài Gòn                B. Sông Bé

C. Sông Đồng Nai             D. Sông Vàm Cỏ

Câu 15: Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp thứ mấy của cả nước?

A. 1            B. 2              C. 3                D.4

Câu 16: Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh/ thành phố nào?

A. Đồng Nai

B. Bình Phước

C. TP. Hồ Chí Minh

D. Tây Ninh

Câu 17: Phương hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong lĩnh vực công nghiệp của vùng là:

1. Tăng cường cơ sở năng lượng cho vùng bằng cách xây dựng các nhà máy thủy điện, nhiệt điện….

2. Tăng cường cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và thông tin liên lạc

3. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

4. Chú trọng tới vấn đề môi trường

Số nhận định đúng là:

A.4          B. 1              C. 2             D. 3

Câu 18: Diện tích gieo trồng cao su ở Đồng Nai năm 2005 là:

A. 306,4 nghìn ha

B. 310 nghìn ha

C. 405 nghìn ha

D. 425 nghìn ha

Câu 19: Diện tích và sản lượng cây cao su của Đông Nam Bộ đứng thứ mấy cả nước?

A. 1           B. 2            C. 3           D. 4

Câu 20: Trong tương lai, Đông Nam BỘ sẽ xuất hiện ngành công nghiệp:

A. Thủy điện

B. Lọc, hóa dầu

C. Khai thác dầu khí

D. Dịch vụ hàng hải

---------------------------------------------HẾT------------------------------------------------

Bài tập và hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này các em học sinh nắm chắc nội dung của bài, qua đó học tốt môn Địa lý lớp 12. Chúc các em học tốt.

  • 427 lượt xem