Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ Ôn tập Địa lí 12

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Ôn luyện trắc nghiệm môn Địa lí lớp 12

Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu là đáp án của Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ để các em so sánh đánh giá, từ đó nắm chắc nội dung của bài. Dưới đây là phần đáp án, các em cùng tham khảo nhé.

Câu 1: Vùng Đông Nam Bộ gồm có mấy tỉnh, thành phố?

A. 5         B. 6         C. 7         D. 8

Câu 2: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Bình Phước           B. Tây Ninh

C. Đồng Nai               D. Long An

Câu 3: Diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là:

A. 44,4 nghìn km2

B. 51,5 nghìn km2

C. 54,7 nghìn km2

D. 23,6 nghìn km2

Câu 4: Số dân của Đông Nam Bộ năm 2009 là:

A. 4,9 triệu người

B. 8,9 triệu người

C. 12 triệu người

D. 14,9 triệu người

Câu 5: Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

A. Diện tích vào loại nhỏ so với các vùng khác

B. Số dân vào loại trung bình

C. Dẫn đầu cả nước về GDP, giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ hai ở nước ta

D. Giá trị hàng xuất khẩu đúng

Câu 6: Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

A. Có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn hơn so với vùng Đồng bằng Sông Hồng

B. Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với các vùng khác trong cả nước

C. Đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên

D. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao

Xem thêm:  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 11

A

Câu 2

D

Câu 12

C

Câu 3

D

Câu 13

B

Câu 4

D

Câu 14

C

Câu 5

B

Câu 15

A

Câu 6

A

Câu 16

A

Câu 7

B

Câu 17

A

Câu 8

B

Câu 18

A

Câu 9

D

Câu 19

A

Câu 10

B

Câu 20

B

Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần đáp án này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu để so sánh đánh giá kết quả, từ đó nắm chắc bài, qua đó chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học tốt.