Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 11

A

Câu 2

D

Câu 12

C

Câu 3

D

Câu 13

B

Câu 4

D

Câu 14

C

Câu 5

B

Câu 15

A

Câu 6

A

Câu 16

A

Câu 7

B

Câu 17

A

Câu 8

B

Câu 18

A

Câu 9

D

Câu 19

A

Câu 10

B

Câu 20

B

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021