Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 vùng Bắc Trung Bộ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 11

D

Câu 2

C

Câu 12

A

Câu 3

B

Câu 13

A

Câu 4

B

Câu 14

B

Câu 5

D

Câu 15

A

Câu 6

D

Câu 16

A

Câu 7

B

Câu 17

A

Câu 8

B

Câu 18

A

Câu 9

D

Câu 19

D

Câu 10

B

Câu 20

A

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021