Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa về các vùng trọng điểm

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 11

C

Câu 2

A

Câu 12

B

Câu 3

B

Câu 13

D

Câu 4

C

Câu 14

D

Câu 5

A

Câu 15

A

Câu 6

C

Câu 16

B

Câu 7

C

Câu 17

B

Câu 8

D

Câu 18

B

Câu 9

C

Câu 19

A

Câu 10

B

Câu 20

B

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021