Đáp án ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 11

B

Câu 2

A

Câu 12

D

Câu 3

A

Câu 13

A

Câu 4

B

Câu 14

B

Câu 5

D

Câu 15

C

Câu 6

C

Câu 16

Câu 7

D

Câu 17

Câu 8

C

Câu 18

Câu 9

D

Câu 19

Câu 10

D

Câu 20

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021