Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Tây Nguyên

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

D

Câu 11

A

Câu 2

C

Câu 12

A

Câu 3

B

Câu 13

B

Câu 4

C

Câu 14

B

Câu 5

A

Câu 15

D

Câu 6

B

Câu 16

D

Câu 7

D

Câu 17

B

Câu 8

D

Câu 18

C

Câu 9

C

Câu 19

C

Câu 10

B

Câu 20

C

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021