Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa ngành thương mại, du lịch nước ta

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 11

B

Câu 2

B

Câu 12

B

Câu 3

A

Câu 13

A

Câu 4

B

Câu 14

D

Câu 5

B

Câu 15

A

Câu 6

C

Câu 16

D

Câu 7

A

Câu 17

B

Câu 8

D

Câu 18

B

Câu 9

A

Câu 19

C

Câu 10

C

Câu 20

A

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021