Đáp án ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 11

C

Câu 2

D

Câu 12

D

Câu 3

C

Câu 13

D

Câu 4

B

Câu 14

B

Câu 5

C

Câu 15

D

Câu 6

B

Câu 16

Câu 7

D

Câu 17

Câu 8

A

Câu 18

Câu 9

D

Câu 19

Câu 10

C

Câu 20

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021