Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Địa lí vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 11

C

Câu 2

A

Câu 12

A

Câu 3

C

Câu 13

D

Câu 4

C

Câu 14

C

Câu 5

A

Câu 15

C

Câu 6

B

Câu 16

B

Câu 7

B

Câu 17

B

Câu 8

D

Câu 18

D

Câu 9

C

Câu 19

A

Câu 10

D

Câu 20

B

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021