Đáp án ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 11

B

Câu 2

B

Câu 12

A

Câu 3

A

Câu 13

C

Câu 4

C

Câu 14

B

Câu 5

A

Câu 15

A

Câu 6

D

Câu 16

B

Câu 7

C

Câu 17

A

Câu 8

D

Câu 18

C

Câu 9

A

Câu 19

C

Câu 10

A

Câu 20

C

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021