Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 về ngành Công nghiệp nước ta

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

A

Câu 11

C

Câu 2

C

Câu 12

C

Câu 3

C

Câu 13

D

Câu 4

B

Câu 14

D

Câu 5

B

Câu 15

C

Câu 6

D

Câu 16

C

Câu 7

A

Câu 17

C

Câu 8

B

Câu 18

D

Câu 9

C

Câu 19

B

Câu 10

C

Câu 20

A

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021