Đáp án câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa về biểu đồ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 8

D

Câu 2

B

Câu 9

D

Câu 3

D

Câu 10

D

Câu 4

A

Câu 11

A

Câu 5

C

Câu 12

A

Câu 6

C

Câu 13

A

Câu 7

B

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021