Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

D

Câu 11

A

Câu 2

B

Câu 12

A

Câu 3

D

Câu 13

D

Câu 4

C

Câu 14

D

Câu 5

D

Câu 15

C

Câu 6

A

Câu 16

C

Câu 7

C

Câu 17

B

Câu 8

C

Câu 18

B

Câu 9

A

Câu 19

B

Câu 10

C

Câu 20

B

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021