Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 vùng đồng bằng sông Hồng

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

A

Câu 11

B

Câu 2

B

Câu 12

A

Câu 3

B

Câu 13

B

Câu 4

C

Câu 14

A

Câu 5

C

Câu 15

B

Câu 6

A

Câu 16

A

Câu 7

A

Câu 17

A

Câu 8

B

Câu 18

C

Câu 9

C

Câu 19

C

Câu 10

B

Câu 20

B

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021